زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  

مطالعات امكان سنكرون كردن شبكه‌هاي برق ايران و عراق

  کارفرما: وزارت برق عراق  //  546 بازدید

مديريت رزرو بهره‌برداري در شبكه‌هاي MIS و Dhofar

  کارفرما: شركت انتقال برق عمان (OETC)  //  541 بازدید

مطالعات قابليت اطمينان بهره‌برداري شبكه برق بنگلادش

  کارفرما: وزارت نيروي بنگلادش  //  559 بازدید

پروژه كاربرد ادوات FACTS

  کارفرما: شركت توانير  //  2996 بازدید

مدل‌سازي شبكه، مطالعات پخش بار و پايداری، شناسايي نقاط ضعيف شبكه، مكان‌يابي FACTS و مطالعات، شبكه، ارزيابي اقتصادي و فني ...

مطالعات جامع شبكه توليد، انتقال، و فوق‌توزيع تحت پوشش برق منطقه‌اي تهران طي سال‌هاي 1393 لغايت 1403

  کارفرما: شركت برق منطقه‌اي تهران  //  2861 بازدید

پيش‌بيني بار براي بازه 1393 الي 1403، طرح توسعه توليد، طرح توسعه انتقال و فوق توزيع، ارزيابي فن‌آوري‌هاي جديد استفاده شده جهت ارتقاء شبكه ...

طراحي نظام داوري در بازار برق

  کارفرما: شركت مديريت شبكه برق ايران  //  2821 بازدید

بررسي تجارب بازارهاي برق كشورهاي مختلف در زمينه‌ مديريت و حل‌اختلاف ميان بازيگران بازار، پيشنهاد يك نظام مديريت حل‌اختلاف در بازار برق ايران، بررسي جايگاه قانوني حل‌اختلاف در نظام قضايي ايران ...

طراحي ابزار مقررات و قيمت گذاري نقطه اي

  کارفرما: شركت مديريت شبكه برق ايران  //  2714 بازدید

اجراي برنامه در مدار قرارگيري واحدها با قيد امنيت، قيمت‌گذاري نقطه‌اي انرژي، قيمت‌گذاري خدمات انتقال، تعيين هزينه‌هاي تلفات در سيستم، انجام مطالعات تجربي در مورد ساير كشورهاي داراي بازار برق فعال ...

سامان‌دهي ساختار صنعت عرضه‌ برق ايران

  کارفرما: شركت توانير  //  2850 بازدید

ارزيابي وضعيت حال حاضر صنعت عرضه‌ برق كشور، بررسي تجارب كشورهاي مختلف از طريق مطالعه ساختار صنعت عرضه برق در آن كشورها، تدوين برنامه‌ استراتژيك صنعت عرضه‌ برق ايران، پيشنهاد مدل مناسب براي ساختار عرضه برق ايران، پيشنهاد مسير گذار به مدل پيشنهادي ...

مطالعات تامين توان شبكه برق سلاله عمان از طريق اتصال نيروگاه خصوصي IPP-2

  کارفرما: شركت برق ظفار - عمان  //  2868 بازدید
• جمع آوري اطلاعات شبكه برق سلاله عمان و بازبيني اطلاعات
• تعيين ظرفيت نيروگاه خصوصي IPP-2 و ارائه طرح اتصال به شبكه بر اساس فاكتورهاي فني و اقتصادي
• انجام مطالعات استاتيكي و ديناميكي شبكه برق سلاله عمان
• انجام مطالعات جبران‌سازي توان راكتيو در شبكه
...

SAVEX - Save to Export

  کارفرما: شركت ملي صادرات گاز ايران  //  2936 بازدید

جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل، تحقيق آماري، ارزيابي اقتصادي و فني، تهيه طرح‌هاي تجاري
...