زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  

خدمات مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي مستر پلان تله‌متري آب و فاضلاب شهر تهران(طرح اسكادا) و انجام نظارت عاليه و كارگاهي

  کارفرما: شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران  //  1730 بازدید
- اجراي سيستم اسكاداي چاه‌هاي آب تهران
- اتوماسيون تاسيسات آبگير بيلقان
- بازنگري، بررسي مجدد و رفع اشكالات شبكه مخابراتي بستر ارتباطي باند UHF
- تهيه گزارش مستند مبني بر وضعيت سامانه موجود و مقايسه با موارد در حال استفاده در جهان
- اجراي سيستم ديتالاگر و ...

نظارت عاليه بر طراحي و اجراي طرح فهام

  کارفرما: 6 شركت توزيع نيروي برق  //  1498 بازدید
- خدمات مهندسي طراحي معماري فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري
- خدمات نظارت بر طراحي تفصيلي پيمانكاران منتخب
- خدمات نظارت بر انجام تست‌هاي كارخانه‌اي و تست‌هاي سايت كنتورهاي هوشمند
- خدمات نظارت بر پياده‌سازي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي
...

خدمات مهندسي طراحي، اجرا و بهره‌برداري از شبكه دسترسي فيبرنوري (FTTx)

  کارفرما: شركت خدمات ارتباطي و الكترونيكي ايرانيان‌نت (اپرات  //  1613 بازدید

- گردآوري اطلاعات در 31 مركز استان
- بررسي وضعيت بازار پهن‌باند كشور
- تهيه طرح كسب و كار (Business Plan)
- انجام طراحي سطح بالا (High Level Design)
- تعيين استراتژي بازاريابي و فروش
- تهيه RFPهاي مورد نياز
- همكاري در برگزاري مناقصه و ارز ...

خدمات مشاوره، مهندسي وطراحي سيستم اسكاداي خط پنج مترو تهران

  کارفرما: شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه  //  1667 بازدید
- دريافت و جمع‌آوري اطلاعات از كارفرما، بازديد از سايت، بررسي‌ و طراحي پايه
- برآورد بودجه و هزينه‌هاي پروژه
- طراحي تفصيلي (Detail Design)، تهيه مشخصات فني و تهيه اسناد مناقصه
- برگزاري مناقصه، ارزيابي فني و مالي و تهيه قرارداد
...

خدمات مهندسي احداث مراكز اصلي و پشتيبان ديسپاچينگ ملي برق ايران

  کارفرما: گروه مپنا  //  2409 بازدید
- بررسي عمومي، شامل شناسايي و بررسي مقدماتي در بخش‌هاي اسكادا، مخابرات و ساختمان
- امكان سنجي، تهيه مشخصات كلي، مطالعات تكميلي و تهيه گزارش توجيهي در بخش‌هاي اسكادا، مخابرات و ساختمان
- تهيه مشخصات فني طرحهاي اجرائي، شامل تهيه طرح و نقشه‌هاي اجرايي، محاسبات فني و ب ...

خدمات مشاوره پياده‌سازي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي (طرح فهام) در ايران

  کارفرما: 6 شركت توزيع نيروي برق  //  2728 بازدید

- خدمات مهندسي طراحي معماري فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري
- تدوين الزامات فني و عملكردي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري
- تدوين الزامات فني كنتورهاي هوشمند ملي
- تهيه و تنظيم اسناد مناقصه
- انجام تشريفات برگزاري مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران منتخب ...

مطالعه طرح جامع تامين برق كل مجموعه فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)

  کارفرما: مهندسين مشاور صحن بوستان  //  3038 بازدید


گردآوري و مطالعه اطلاعات درخصوص وضعيت فعلي سيستم تامين برق فرودگاه (خطوط و پستهاي فعلي تغذيه كننده برق فرودگاه ) و بررسي، مطالعه و استخراج تقاضاي برق فرودگاه ( محدوده 13500هكتاري) در سه فاز 5/26 و 50 و 90 ميليون مسافر در دو محدوده شهر فرودگاهي ( حدود 8500 هكتار) ...

مركز ديسپاچينگ ملي

  کارفرما: گروه مپنا  //  6745 بازدید
خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي احداث، خريد تجهيزات، نصب و راه‌اندازي دو مركز اصلي و پشتيبان ديسپاچينگ ملي ايران ...