زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  

پروژه خدمات مشاوره مديريت پيمان، نظارت عاليه و كنترل پروژه و نظارت بر خدمات مهندسي و تداركاتي (كالا) و نظارت كارگاهي طرح توليد بايواتانول سوختي و محصولات جانبي از غلات كشاورزي

  کارفرما: شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (زيرمجموعه سازمان گسترش  //  2132 بازدید

- شناسايي و ارزيابي شركت‌هاي صاحب صلاحيت معتبر بين‌الملل جهت انجام طراحي پايه و دانش فني
- تهيه اسناد مناقصه ارجاع كار به پيمانكار
- انجام خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
- نظارت بر انجام فعاليت‌هاي مهندسي پايه و تفصيلي
- نظارت بر انجام فعاليت‌هاي ...

طراحي پايه و تفصيلي و نظارت كارگاهي پروژه اصلاح و تكميل واحدهاي استالدئيد و پنتا‌اريتريتول مجتمع پتروشيمي شهيد رسولي

  کارفرما: شركت پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي  //  1596 بازدید

- طراحي پايه و تفصيلي
- نظارت عاليه
- تهيه اسناد خريد تجهيزات
- تهيه اسناد مناقصه ساختماني و نصب و راه‌اندازي
- نظارت بر ساخت تجهيزات
- آموزش پرسنل بهره‌بردار
- نظارت كارگاهي بر نصب و راه‌اندازي
...

بررسي موقعيت‌هاي زير ساخت‌هاي گاز خاورميانه

  کارفرما: شركت مشاور مديريت Poyry – فرانسه  //  1232 بازدید

بررسي عوامل زير جهت انتخاب 5 كشور از ميان كشورهاي خاورميانه
- بررسي اقتصادي
- استراتژي نفت و گاز و انرژي
- محيط كسب و كار
بررسي عوامل زير جهت انتخاب 2 كشور از 5 كشور فوق
- ثبات سياسي
- الگوي اقتصادي
- وضعيت توزيع و انتقال گاز طبيعي ( ...

انجام خدمات مهندسي بازيابي حرارتي از كوره‌هاي واحد الفين و واحد VCM

  کارفرما: شركت پتروشيمي آبادان  //  1805 بازدید

انجام كليه خدمات طراحي ومهندسي در فازهاي مختلف مهندسي شامل مطالعات طراحي مفهومي، خدمات مهندسي پايه و خدمات مهندسي تفصيلي در اين پروژه درمحدوده كاري شركت موننكو ايران مي‌باشد. ...

تهيه مدارك FEED، اصلاح و تكميل مطالعات مهندسي تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه PC پروژه سيستم اعلان و اطفاء حريق مخازن ذخيره سازي نفت خام و فرآورده در جزيره خارگ

  کارفرما: شركت پايانه‌هاي نفتي ايران  //  1903 بازدید

- انجام مطالعه تكميل و تاييد (endorsement) مطالعات مهندسي مقدماتي موجود
- تهيه مدارك FEED
- اصلاح و تكميل مطالعات مهندسي تفصيلي
- تعيين برآورد و تهيه اسناد مناقصه انتخاب پيمانكار PC
...

پروژه تهيه مدل سه بعدي سكوهاي مناطق چهارگانه شركت نفت فلات قاره ايران

  کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران  //  2789 بازدید

- اسكن ليزري و تهيه ابر نقاط تمامي سكوها بوسيله دوربين
- تبديل ابر نقاط به احجام سه بعدي به وسيله نرم افزار Cyclone
- تبديل خروجي Cyclone به Microstation جهت استفاده در نرم افزار PDMS 12.1
- تهيه مدل سه بعدي سكوها در نرم افزار PDMS با استفاده از مدل او ...

خدمات مهندسي پروژه تاسيسات جانبي پالايشگاه گاز پارس جنوبي (فازهاي 15 و 16)

  کارفرما: گروه مپنا  //  2133 بازدید
فعاليتهاي موننكو ايران در اين پروژه شامل مرور مدارك طراحي پايه، تهيه اسناد فني مناقصه و ارزيابي پيمانكاران، طراحي تفصيلي سيويل و سازه، بازنگري طراحي تفصيلي پيمانكاران، مهندسي عمومي و فصول مشترك، طراحي سهبعدي و خدمات مديريت پروژه مي‌باشد. علاوه بر آن بررسي و تاييد نقشه هاي كا ...

مديريت نظارت بر مهندسي،‌ خريد، اجرا و راه‌اندازي پالايشگاه شكست ميعانات گازي و افزايش اكتان در منطقه سيلهت بنگلادش

  کارفرما: شركت سيلهت بنگلادش  //  2021 بازدید

مديريت نظارت بر مهندسي،‌ خريد، اجرا و راه‌اندازي پالايشگاه شكست ميعانات گازي و افزايش اكتان

ظرفيت:
BBI / day CFP 5000
BBI / day CRU 2500
BBI / day CRU 1500
...

تجهيز مبادي تحويل و تحول صنعت نفت به سيستم اندازه گيري دقيق خودكار

  کارفرما: شركت نير پارس- گروه مپنا  //  2964 بازدید

كار فرمايان مستقيم شركت موننكو ايران در اين پروژه شركت هاي مناطق مختلف از جمله شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي فلات قاره، شركت ملي مناطق نفت خيز مركزي، شركت ملي پايانه هاي نفتي، شركت ملي مخازن و پايانه هاي پتروشيمي، شركت مل ...

پروژه تاسيسات جانبي توسعه پالايشگاه اصفهان (بسته C)

  کارفرما: گروه مپنا  //  4699 بازدید

فعاليت‌هاي شركت موننكو ايران در اين پروژه شامل مرور، صحه گذاري، تكميل و تاييد مدارك طراحي پايه، طراحي واحدهاي فاقد طراحي پايه، تهيه اسناد فني مناقصه و ارزيابي پيمانكاران، طراحي تفصيلي واحدهاي Flare ، آب، سوخت، هوا، Interconnection، نيتروژن و ذخيره سازي، بازنگري طراحي ت ...